Český atletický svaz Miloš Padevět Služby mobilního maséra www.mobilni-masaze.wz.cz Adidas FZŠ Mezi Školami

Pražský běžecký pohár mládeže

17. ROČNÍK PRAŽSKÉHO BĚŽECKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE 2018

Závodí se v běhu mimo dráhu na vzdálenost cca 1 500 – 3 000 m (dle kategorií)Tytéž propozice ke stažení naleznete zde.

Hlavní pořadatel: SK AKTIS PRAHA

Pořadatelé jednotlivých kol:
1. kolo     USK Praha (ředitel závodu: Mgr. Miloslav Cymbál; kontakt: 607 678 847; cymbi@email.cz)
2. kolo     TJ Dukla Praha (ředitel závodu: Mgr. Josef Jičínský; kontakt: 702 000 753; jjicinsky@seznam.cz)
3. kolo     SK ZŠ Jeseniova (ředitel závodu: Mgr. Michal Halbich; kontakt: 605 464 602; sport@zsjeseniova.cz)
4. kolo     SK Aktis Praha (ředitel závodu: Mgr. Radek Bártl; kontakt: 603 981 455; skaktis@seznam.cz)

Datum a místo konání jednotlivých kol:
1. kolo - 21. 3. 2018
Obora Hvězda; sraz a prezentace všech účastníků v oboře Hvězda u pomníku Jana Roháče z Dubé (vstup do obory boční bránou z ulice Libocká).
Doprava: metro „A“ stanice Hradčanská, poté tramvají č. 1 nebo 18 na konečnou stanici, dále pěšky cca 10 min.
Povrch trati: převážně hliněné a štěrkové cesty.
2. kolo - 27. 3. 2018
Divoká Šárka – okolí vodní nádrže Džbán; sraz, prezentace všech účastníků na parkovišti před kempem Džbán.
Doprava: Metro „A“ stanice Nádraží Veleslavín, dále tramvají č. 20, 26 do stanice Nad Džbánem, dále pěšky cca 5 min.
Povrch trati: asfaltové parkové cesty.
3. kolo - 4. 4. 2018
Park na Vítkově Praha 3; sraz a prezentace všech účastníků v prostoru startu u kašny před Památníkem na Vítkově.
Doprava: Metro „A“  Želivského tram  11, 16; metro „B“ Palmovka tram 31, 16; metro „C“ Florenc; bus 133, 207  dále pěšky
Povrch trati: převážně asfaltové parkové cesty.
4. kolo - 11. 4. 2018
Centrální park Prahy 13 – Nové Butovice;
Doprava: Metro „B“ stanice Hůrka; dále pěšky, z metra stále rovně do parku, sraz účastníků pod tubusem metra na „Žabím mostě“, cca 5 min od metra.
Povrch trati: asfaltové, štěrkové a hliněné parkové cesty.

Vzorový časový pořad pro všechna kola:
16:00 ukončení přihlášek mladšího žactva
16:15 žákyně mladší
16:30 žáci mladší ukončení přihlášek staršího žactva
16:45 vyhlášení vítězů mladšího žactva
16:55 žákyně starší
17:10 žáci starší ukončení přihlášek dorostu
17:30 vyhlášení vítězů staršího žactva
17:40 dorostenky
18:00 dorostenci
18:15 vyhlášení vítězů kategorie dorostu

Organizační výbor:
předseda: Mgr. Radek Bártl
místopředseda: Kateřina Jindřichová
členové: Mgr. Miloslav Cymbál, Mgr. Josef Jičínský, Mgr. Michal Halbich

Startují:
Všechny závody jsou vypsány pro žákovské a dorostenecké kategorie. tj.:
mladší žáci, žákyně 2005 a mladší
starší žáci, žákyně 2003 – 2004
dorost 2001 - 20002

Přihlášky:
Odevzdávejte nejpozději 30 minut před zahájením jednotlivých kol v prostoru startu a cíle závodu.

Startovní čísla:
Obdrží každý závodník v den závodu po zaplacení startovného a po řádném přihlášení.

Startovné:
Bude se vybírat při přihlašování a bude činit 30,- Kč za každý start.

Všeobecná a technická ustanovení:
Poháru se mohou zúčastnit všichni závodníci (chlapci a děvčata) narození v letech 2001 a mladší (registrovaní i neregistrovaní atleti).
Pořadatel si vyhrazuje právo uspořádat závodníky na startovní pozici dle výkonnosti zúčastněných registrovaných atletů.
Závodí se podle pravidel atletiky a podle ustanovení tohoto rozpisu.
Závodníci a závodnice startují na zodpovědnost rodičů a s jejich souhlasem. Pořadatelé doporučují všem startujícím, aby ve vlastním zájmu nastoupili k závodu po odpovídající přípravě, a v dobrém zdravotním stavu a aby se podrobili lékařské prohlídce. Členové tělovýchovných jednot a sportovních klubů sdružených v ČÚS a ASPV jsou pro případ poškození zdraví na základě úrazu pojištěni. Pořadatel startující nepojišťuje.
Za odložené věci pořadatel neručí. Šatny nejsou k dispozici.

Výsledky:
Předběžné výsledky budou vyvěšeny v prostoru startu a cíle 30 minut po ukončení závodu a v následujících dnech budou zveřejněny na internetové adrese: http://www.skaktis.cz.

Vyhlašování a bodování výsledků:
V každém kole budou vyhlašováni první tři chlapci a děvčata, kteří obdrží diplom a medaili.
V každém kole bude bodovat prvních 15 chlapců a děvčat systémem 25, 20, 17, 14, 12, 10, … 1 bod. Získané body z jednotlivých kol se budou sčítat a nejhorší výsledek bude škrtnut (tj. počítají se tři nejlépe bodované výsledky). V případě rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí výsledek 4. (finálového) kola.
V celkovém hodnocení budou vyhlašováni 3 nejlepších chlapci a děvčata. Vyhlášení nejlepších závodníků celého poháru proběhne po skončení 4. kola. Vítězové všech kategorií obdrží pohár a věcné ceny.