Český atletický svaz Miloš Padevět Služby mobilního maséra http://maser-go-home.cz Adidas FZŠ Mezi Školami

Pražský běžecký pohár mládeže

18. ROČNÍK PRAŽSKÉHO BĚŽECKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE 2019

Závodí se v běhu mimo dráhu na vzdálenost cca 1 500 – 3 000 m (dle kategorií)Tytéž propozice ke stažení naleznete zde.

Hlavní pořadatel: SK AKTIS PRAHA


Pořadatelé jednotlivých kol:
1. kolo     TJ Dukla Praha (ředitel závodu: Mgr. Josef Jičínský; kontakt: 702 000 753; jjicinsky@seznam.cz)
2. kolo     SK ZŠ Jeseniova (ředitel závodu: Mgr. Michal Halbich; kontakt: 605 464 602; sport@zsjeseniova.cz)
3. kolo     USK Praha (ředitel závodu: Mgr. Miloslav Cymbál; kontakt: 607 678 847; cymbi@email.cz)
4. kolo     SK Aktis Praha (ředitel závodu: Mgr. Radek Bártl; kontakt: 603 981 455; skaktis@seznam.cz)

Datum a místo konání jednotlivých kol:
1. kolo - 20. 3. 2019
Divoká Šárka – okolí vodní nádrže Džbán; sraz, prezentace všech účastníků na parkovišti před kempem Džbán.
Doprava: Metro „A“ stanice Nádraží Veleslavín, dále tramvají č. 20, 26 do stanice Nad Džbánem, dále pěšky cca 5 min.
Povrch trati: asfaltové parkové cesty.
2. kolo - 27. 3. 2019
Park na Vítkově Praha 3; sraz a prezentace všech účastníků v prostoru startu (u památníku na Vítkově).
Doprava: Metro „C“ stanice Florenc, poté bus č.133, 207 do stanice Ohrada, dále pěšky směr památník na Vítkově
Povrch trati: převážně asfaltové parkové cesty.
3. kolo - 3. 4. 2019
Obora Hvězda; sraz a prezentace všech účastníků v oboře Hvězda u pomníku Jana Roháče z Dubé (vstup do obory boční bránou z ulice Libocká).
Doprava: metro „A“ stanice Petřiny, poté tramvají č. 1 nebo 18 na konečnou stanici, dále pěšky cca 10 min.
Povrch trati: převážně hliněné a štěrkové cesty.
4. kolo - 10. 4. 2019
Centrální park Prahy 13 – Nové Butovice;
Doprava: Metro „B“ stanice Hůrka; dále pěšky, z metra stále rovně do parku, sraz účastníků pod tubusem metra na „Žabím mostě“, cca 5 min od metra.
Povrch trati: asfaltové, štěrkové a hliněné parkové cesty.

Vzorový časový pořad pro všechna kola:
16:00 ukončení přihlášek mladšího žactva
16:15 žákyně mladší
16:30 žáci mladší ukončení přihlášek staršího žactva
16:45 vyhlášení vítězů mladšího žactva
16:55 žákyně starší
17:10 žáci starší ukončení přihlášek dorostu
17:30 vyhlášení vítězů staršího žactva
17:40 dorostenky
18:00 dorostenci
18:15 vyhlášení vítězů kategorie dorostu

Organizační výbor:
předseda: Mgr. Radek Bártl
místopředseda: Kateřina Jindřichová
členové: Mgr. Miloslav Cymbál, Mgr. Josef Jičínský, Mgr. Michal Halbich

Startují:
Všechny závody jsou vypsány pro žákovské a dorostenecké kategorie. tj.:
mladší žáci, žákyně 2006 a mladší
starší žáci, žákyně 2004 – 2005
dorost 2002 - 2003

Přihlášky:
Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to vždy nejpozději den předem do 22,00 hod.

Startovní čísla:
Obdrží každý závodník v den závodu po zaplacení startovného a po řádném přihlášení.

Startovné:
Bude se vybírat při přihlašování a bude činit 30,- Kč za každý start.

Všeobecná a technická ustanovení:
Poháru se mohou zúčastnit všichni závodníci (chlapci a děvčata) narození v letech 2002 a mladší (registrovaní i neregistrovaní atleti).
Pořadatel si vyhrazuje právo uspořádat závodníky na startovní pozici dle výkonnosti zúčastněných registrovaných atletů.
Závodí se podle pravidel atletiky a podle ustanovení tohoto rozpisu.
Závodníci a závodnice startují na zodpovědnost rodičů a s jejich souhlasem. Pořadatelé doporučují všem startujícím, aby ve vlastním zájmu nastoupili k závodu po odpovídající přípravě, a v dobrém zdravotním stavu a aby se podrobili lékařské prohlídce. Členové tělovýchovných jednot a sportovních klubů sdružených v ČÚS a ASPV jsou pro případ poškození zdraví na základě úrazu pojištěni. Pořadatel startující nepojišťuje.
Za odložené věci pořadatel neručí. Šatny nejsou k dispozici.

Výsledky:
Předběžné výsledky budou vyvěšeny v prostoru startu a cíle 30 minut po ukončení závodu a v následujících dnech budou zveřejněny na internetové adrese: http://www.skaktis.cz.

Vyhlašování a bodování výsledků:
V každém kole budou vyhlašováni první tři chlapci a děvčata, kteří obdrží diplom a medaili.
V každém kole bude bodovat prvních 15 chlapců a děvčat systémem 25, 20, 17, 14, 12, 10, … 1 bod. Získané body z jednotlivých kol se budou sčítat a nejhorší výsledek bude škrtnut (tj. počítají se tři nejlépe bodované výsledky). V případě rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí výsledek 4. (finálového) kola.
V celkovém hodnocení budou vyhlašováni 3 nejlepších chlapci a děvčata. Vyhlášení nejlepších závodníků celého poháru proběhne po skončení 4. kola. Vítězové všech kategorií obdrží pohár a věcné ceny.