Český atletický svaz Miloš Padevět Služby mobilního maséra www.mobilni-masaze.wz.cz Adidas FZŠ Mezi Školami

Oddíl atletiky

Atleti Sportovního Klubu Aktis Praha jsou rozděleni dle výkonnosti, zájmu a věku do několika (3) výkonnostních skupin- družstev.

Starší žactvo, dorost, junioři - V tomto družstvu trénují atleti s nejvyšší výkonností a kromě všeobecně zaměřené přípravy se věnují více času speciálnímu atletickému tréninku se specializací na vybranou disciplínu. V letním období trénují denně na atletickém stadionu FZŠ Mezi Školami. Některé tréninky probíhají v terénu v blízkém okolí stadionu. V zimním období trénují v tělocvičnách, atletické hale,tunelu i venku.
Trenéři Mgr. Radek Bártl

Mladší žactvo - Toto družstva je tvořeno mladšími atlety s vyšší výkonností a staršími s výkonností nižší. V tomto družstvu je kladen důraz na všeobecnou sportovní přípravu, která je doplněna již některými speciálními atletickými prvky. V letním období trénují třikrát týdně v pondělí, středu a pátek na atletickém stadionu FZŠ Mezi Školami a v blízkém okolním terénu.
Trenéři Mgr. Radek Bártl
Kateřina Jindřichová
Jan Poděbradský

Přípravka I. a II. a MiniPřípravka I., II. a III. – Tato družstva jsou tvořena nejmladšími ročníky - 2008, staršími dětmi a úplnými začátečníky. Tréninky jsou vedeny především formou her a jsou zaměřeny na rozvoj všeobecné sportovní připravenosti. Mladí sportovci z (mini)přípravek trénují dvakrát týdně v pondělí a ve středu na atletickém stadionu FZŠ Mezi Školami, v zimě pak v tělocvičně FZŠ Mezi Školami.
Trenérky/ři
Ml., St. žactvo a starší Mgr. Radek Bártl
(Závodní družstvo) Kateřina Jindřichová
Jan Poděbradský
PO + ST
Přípravka I. Hanka Ptáčníková
Přípravka II. Petr Urban
Minipřípravka I. Kristýna Halvová
ÚT + ČT
Přípravka Ondra Votinský
Minipřípravka Lenka Hrdličková


Rozpis tělocvičen na zimní období 2017-2018 (od 30.10.2017 do 8.3.2018)

Skupina trenéra Jardy (15:30-16:30)

Pondělí Gymnázium J.Heyrovského 16:30-18:00
Středa FZŠ Otokara Chlupa 16:30-18:00

Skupina trenéra Jardy

Pondělí Gymnázium J.Heyrovského 16:30-18:00
Středa Gymnázium J.Heyrovského 16:30-18:00

Skupina trenéra Petra

Pondělí FZŠ Mezi Školami 17:00-18:30
Středa FZŠ Mezi Školami 17:00-18:30

Skupina trenérky Kristýny

Pondělí FZŠ Mezi Školami 16:30-18:00
Středa FZŠ Mezi Školami 16:30-18:00

Skupina trenérky Lenky

Úterý FZŠ Mezi Školami 15:30-17:00
Čtvrtek ZŠ Trávníčkova 17:30-19:00

Skupina trenéra Ondry

Úterý FZŠ Mezi Školami 15:30-17:00
Čtvrtek Gymnázium J.Heyrovského 18:00-19:30

Závodní družstvo

Pondělí Tunel na Julisce 18:30-20:30
Středa Strahov (vybraní atleti) 18:00-20:00
Středa Tělocvična FZŠ Otokara Chlupa (ostatní) 17:30-19:00
Čtvrtek Tunel na Julisce Bude doplněno
Pátek Tělocvična Gymnázia Jaroslava Heyrovského 16:30-18:00

  • Vzhledem k aktivní komunikaci mezi trenéry jednotlivých družstev a neustálému pozorování výkonnosti sportovců jsou družstva prostupná s možností okamžitého postupu či k sestupu do nejbližšího družstva, dle aktuálního stavu trénovanosti a zájmu.
  • Oddíl atletiky pořádá pro své členy několik soustředění do roka.
  • Informace o oddílových příspěvcích naleznete ZDE.