Český atletický svaz Miloš Padevět Služby mobilního maséra http://maser-go-home.cz Adidas FZŠ Mezi Školami

Oddíl atletiky

Atleti Sportovního Klubu Aktis Praha jsou rozděleni dle výkonnosti, zájmu a věku do několika (3) výkonnostních skupin- družstev.

Starší žactvo, dorost, junioři - V tomto družstvu trénují atleti s nejvyšší výkonností a kromě všeobecně zaměřené přípravy se věnují více času speciálnímu atletickému tréninku se specializací na vybranou disciplínu. V letním období trénují denně na atletickém stadionu FZŠ Mezi Školami a ZŠ Janského. Některé tréninky probíhají v terénu v blízkém okolí stadionu. V zimním období trénují v tělocvičnách, atletické hale,tunelu i venku.

Mladší žactvo - Tato družstva jsou tvořeno mladšími atlety s vyšší výkonností a staršími s výkonností nižší. V těchto družstvech je kladen důraz na všeobecnou sportovní přípravu, která je doplněna již některými speciálními atletickými prvky. V letním období trénují třikrát týdně na atletickém stadionu FZŠ Mezi Školami, ZŠ Janského a v blízkém okolním terénu.

Přípravky a MiniPřípravky – Tato družstva jsou tvořena nejmladšími dětmi od 5 let. Tréninky jsou vedeny především formou her a jsou zaměřeny na rozvoj všeobecné sportovní připravenosti. Mladí sportovci z (mini)přípravek trénují dvakrát týdně v pondělí a ve středu, nebo v úterý a ve čvtrek na atletickém stadionu FZŠ Mezi Školami a ZŠ Janského, v zimě pak v tělocvičnách v blízkém okolí.

  • Vzhledem k aktivní komunikaci mezi trenéry jednotlivých družstev a neustálému pozorování výkonnosti sportovců jsou družstva prostupná s možností okamžitého postupu či sestupu do nejbližšího družstva, dle aktuálního stavu trénovanosti a zájmu.
  • Oddíl atletiky pořádá pro své členy každý rok několik soustředění.
  • Informace o oddílových příspěvcích naleznete ZDE.