Český atletický svaz Miloš Padevět Služby mobilního maséra http://maser-go-home.cz Adidas FZŠ Mezi Školami

PříspěvkyČlenské příspěvky na školní rok 2021/2022:

Ročníky narození 2006 a starší 6 200,- Kč/rok 3 100,- Kč/pololetí
Cena zahrnuje trénink minimálně 4x týdně, vstup do posilovny, v zimě trénink v nafukovací hale či krytém tunelu a tělocvičně, startovné na mistrovských závodech jednotlivců i družstev.

Ročníky narození 2007–2010 5 600,- Kč/rok 2 800,- Kč/pololetí
Cena zahrnuje trénink 2–3x týdně (podle tréninkové skupiny), v zimě trénink v krytém tunelu a tělocvičně, startovné na mistrovských závodech jednotlivců i družstev.

Ročníky narození 2011–2016 5 600,- Kč/rok 2 800,- Kč/pololetí
Cena zahrnuje trénink 2x týdně, v zimě trénink v tělocvičně, bavlněné tričko SK Aktis Praha.

Sourozencům poskytujeme sourozeneckou slevu. Za nejstarší dítě se platí plná cena (dle ročníku narození), prvnímu sourozenci se příspěvky (dle ročníku narození) snižují o 500 Kč na rok, druhému sourozenci se příspěvky (dle ročníku narození) snižují o 1 000 Kč na rok.

Žádáme Vás, aby jste platbu členských příspěvků školního roku 2021/2022 uskutečnili nejpozději do konce září/února a platbu proveďte bankovním převodem nebo složením příslušné sumy na níže uvedený účet. Do poznámky uveďte jméno přijmení a ročník narození člena. Děkujeme.

Bankovní spojení:    ČSOB; pobočka Praha 5 – Petržílkova, číslo účtu: 166 959 836 / 0300

Specifický symbol:   číslo přihlášky (obdržíte emailem po jejím vyplnění zde)

Stejně jako v minulých letech, tak i letos dáváme možnost placení členských příspěvků formou daru.
V souladu se zákonem č.586/1992 sb je možné darovat finanční částku na tělovýchovu a sport, kterou lze odečíst od základu daně. V praxi to znamená, že uzavřeme darovací smlouvu na finanční částku rovnou členským příspěvkům. Tuto možnost jsme konzultovali i s daňovým poradcem. Příspěvky lze samozřejmě zaplatit rovnou na celý rok, čímž získáte větší odečet od základu daně.
Upozornění: pokud budete chtít uzavřít darovací smlouvu, prosíme Vás, abyste po zaplacení členských příspěvků co nejdříve kontaktovali našeho trenéra Mgr. Radka Bártla (603 981 455). Čím dříve tím lépe. Ušetříte nám spoustu práce. Děkujeme.
Dále Vás upozorňujeme, že uzavření darovací smlouvy je možné pouze do konce kalendářního roku. Po tomto termínu již na Vaši žádost nemůže být brán zřetel z důvodu vyúčtování na FÚ.


Další způsob ušetření Vašich finančních prostředků poskytuje následující možnost. Pokud se Vám podaří sehnat pro náš klub od jakékoliv právnické či fyzické osoby finanční dar v minimální výši ročních členských příspěvků, nemusíte za Vaše dítě platit pro příslušný rok žádné členské příspěvky.
Věříme, že výše uvedené možnosti uvítáte.

Mgr. Radek Bártl
Předseda SK Aktis Praha