Český atletický svaz Miloš Padevět Služby mobilního maséra www.mobilni-masaze.wz.cz Adidas FZŠ Mezi Školami

Příspěvky

Vážení rodiče!
I přes stále rostoucí ceny jsme v letošním roce výši členských příspěvků, oproti minulému roku, nechali beze změny.
Cena členských příspěvků je tedy následující:

Členské příspěvky na školní rok 2018/2019:
Atletika - přípravka (1 dítě) 2 500,- Kč/pololetí 4 400,- Kč/rok
Atletika - 2.a 3.družstvo (1 dítě) 2 500,- Kč/pololetí 4 400,- Kč/rok
Atletika - příp.,2.a 3.druž. (2 a více dětí) 2 200,- Kč/pololetí 4 400,- Kč/rok
Atletika (1.družstvo) 2 500,- Kč/pololetí 5 000,- Kč/rok

Žádáme Vás, aby jste platbu členských příspěvků školního roku 2018/2019 uskutečnili nejpozději do konce září/února a platbu proveďte bankovním převodem nebo složením příslušné sumy na níže uvedený účet. V obou případech prosíme o předložení kopie dokladu příkazu k úhradě. Děkujeme.

Bankovní spojení:    ČSOB; pobočka Praha 5 – Petržílkova, číslo účtu: 166 959 836 / 0300

Variabilní symbol:    atletika (všechna družstva) 111

Specifický symbol:   číslo přihlášky (obdržíte emailem po jejím vyplnění zde)

Stejně jako v minulém roce, tak i letos dáváme možnost placení členských příspěvků formou daru.
V souladu se zákonem č.586/1992 sb je možné darovat finanční částku na tělovýchovu a sport, kterou lze odečíst od základu daně. V praxi to znamená, že uzavřeme darovací smlouvu na finanční částku rovnou členským příspěvkům. Tuto možnost jsme konzultovali i s daňovým poradcem. Příspěvky lze samozřejmě zaplatit rovnou na celý rok, čímž získáte větší odečet od základu daně.
Upozornění: pokud budete chtít uzavřít darovací smlouvu, prosíme Vás, abyste po zaplacení členských příspěvků co nejdříve kontaktovali našeho trenéra Mgr. Radka Bártla (603 981 455). Čím dříve tím lépe. Ušetříte nám spoustu práce. Děkujeme.
Dále Vás upozorňujeme, že vyúčtování a odvod darovacích smluv na FÚ, je vždy do konce ledna následujícího roku.


Další způsob ušetření Vašich finančních prostředků poskytuje následující možnost. Pokud se Vám podaří sehnat pro náš klub od jakékoliv právnické či fyzické osoby finanční dar v minimální výši ročních členských příspěvků, nemusíte za Vaše dítě platit pro příslušný rok žádné členské příspěvky.
Věříme, že výše uvedené možnosti uvítáte.

Mgr. Radek Bártl
Předseda SK Aktis Praha