Český atletický svaz Miloš Padevět Služby mobilního maséra www.mobilni-masaze.wz.cz Adidas FZŠ Mezi Školami

Vedení SK Aktis Praha

Dne 13. 5. 2016 se konalo zasedání Valné hromady SK, která zvolila pětičlenný výkonný výbor SK.
Zvolený výkonný výbor zvolil jednomyslně z řad svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře SK:

Výkonný výbor:
předseda:   Mgr. Radek Bártl
místopředseda:   Jan Poděbradský
hospodář:   Kateřina Jindřichová
členové:   Michael Drdlíček
Petr Urban