GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Podpisový list

Formulář barevně vytiskněte, vyplňte na jméno dítěte (nikoli svoje) a podepište na příslušný řádek zákonného zástupce.