DOPADY VLÁDNÍCH OPATŘENÍ NA ČINNOST KLUBU!

Vážení rodiče, vzhledem k vyhlášeným vládním opatřením v souvislosti se šířením nemoci Covid-19 Vás informujeme, jak se tato opatření dotknou naší činnosti.

Venku je trénink povolen v maximálně dvacetičlenných skupinkách. Bude tedy potřeba aktivně komunikovat s trenéry, abychom tento počet nepřesáhli. Na stadionu se může pohybovat současně více takových skupinek, musí ale udržovat vzájemně nejméně dvoumetrové rozestupy. Některé skupiny určitě využijí i trénink mimo stadion (opět potřeba aktivní komunikace mezi trenéry a rodiči). Rodiče se nesmějí zdržovat v oploceném areálu hřiště – dítě vždy jen dovedou, předají a odcházejí mimo areál, na konci tréninku si opět jen přeberou dítě a ihned odcházejí. Během předávání a vyzvedávání musejí mít ochranné prostředky dýchacích cest.

Všechna opatření řádně sledujeme a průběžně konzultujeme se střešními organizacemi (Národní sportovní agentura, Pražská tělovýchovná unie). Předem všem děkujeme za dodržování pravidel a přejme si, ať vše co nejdříve zvládneme a můžeme dále bez omezení fungovat.

Za tým SK Aktis Mgr. Radek Bártl-předseda

<< Zpět