VYJÁDŘENÍ SK K NASTALÉ SITUACI!

Vážení rodiče,
je nám hluboce a upřímně líto, že aktuální epidemiologická situace a s ní související vládní nařízení nám znemožňují plnohodnotně vykonávat naši činnost. Věřte, prosím, že pro nás trenéry je velmi skličující, když nemůžeme rozvíjet dovednosti dětí a pozorovat jejich pokroky; vždyť proto jsme se na trenéřinu dali.
Jsme si plně vědomi, že tato situace se po jarních omezeních opakuje, a že může vyvolávat řadu otázek ohledně členských příspěvků. Rádi bychom připomněli, že členské příspěvky nelze chápat jen jako jakési „kurzovné“. Je to příspěvek na chod klubu, který musí být, byť v omezené míře, zachován i v této neveselé době. Je třeba vidět i to, že trenéři v posledních dnech, kdy platila omezení na snížený počet sportovců ve skupině, trávili na trénincích mnohem více času než při standardním režimu, aby naši mladí členové mohli alespoň v nějakém rozsahu trénovat. I nyní, kdy byla společná tréninková činnost přerušena, vymýšlejí tréninky a různé výzvy pro děti na dálku. Paradoxně tak je rozvolněnější tréninková činnost pro klub dražší než plnohodnotný provoz.
Jakmile to bude možné, rozběhneme činnost v maximální možné míře, kterou budou vládní nařízení umožňovat. Samozřejmě chápeme i pohled druhé strany, tedy Vás, rodičů, kteří za zaplacené příspěvky logicky očekáváte plnohodnotnou, předem slíbenou službu. Chtěl bych Vás tímto nicméně jménem celého týmu SK Aktis požádat, abyste případnou kompenzaci členských příspěvků zvážili. Berte, prosím, v úvahu i to, že větší množství takových žádostí může mít pro činnost klubu v dalších letech velmi negativní důsledky. A to i vzhledem ke značné pravděpodobnosti, že financování sportu ze strany státu bude v budoucnu spíše chudší než doposud. Náš zájem je i nadále shodný s Vaším – poskytovat dětem dlouhodobě podmínky pro zdravý tělesný i osobnostní rozvoj. Věřím, že budeme-li v této nelehké době držet při sobě, překonáme současné komplikace se ctí a budeme se moci vrátit k tomu, co nám i Vašim dětem přináší radost – společnému trénování a upevňování a rozvoji klubové komunity.

Mgr. Radek Bártl, předseda oddílu, a tým trenérů SK Aktis Praha

<< Zpět