PříspěvkyČlenské příspěvky na školní rok 2022/2023:

Ročníky narození 2007 a starší 6 200,- Kč/rok 3 100,- Kč/pololetí
Cena zahrnuje trénink minimálně 4x týdně, vstup do posilovny, v zimě trénink v nafukovací hale či krytém tunelu a tělocvičně, startovné na mistrovských závodech jednotlivců i družstev.

Ročníky narození 2008–2011 5 600,- Kč/rok 2 800,- Kč/pololetí
Cena zahrnuje trénink 2–4x týdně (podle tréninkové skupiny), v zimě trénink v krytém tunelu a tělocvičně, startovné na mistrovských závodech jednotlivců i družstev.

Ročníky narození 2012 a mladší 5 600,- Kč/rok 2 800,- Kč/pololetí
Cena zahrnuje trénink 2x týdně, v zimě trénink v tělocvičně, bavlněné tričko SK Aktis Praha.

Sourozencům poskytujeme sourozeneckou slevu. Za nejstarší dítě se platí plná cena, prvnímu sourozenci se příspěvky snižují o 500 Kč na rok, druhému sourozenci se příspěvky snižují o 1 000 Kč na rok.

Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do konce září, na druhé pololetí nejpozději do konce února.

číslo účtu: 166959836/0300
Do poznámky uveďte jméno, přijmení a ročník narození atleta
Stejně jako v minulých letech, tak i letos dáváme možnost placení členských příspěvků formou daru.
V souladu se zákonem č.586/1992 sb je možné darovat finanční částku na tělovýchovu a sport, kterou lze odečíst od základu daně. V praxi to znamená, že uzavřeme darovací smlouvu na finanční částku rovnou členským příspěvkům. Tuto možnost jsme konzultovali i s daňovým poradcem. Příspěvky lze samozřejmě zaplatit rovnou na celý rok, čímž získáte větší odečet od základu daně.
Upozornění: pokud budete chtít uzavřít darovací smlouvu, prosíme Vás, abyste po zaplacení členských příspěvků neprodleně kontaktovali předsedu SK, Mgr. Radka Bártla (603 981 455).
Dále Vás upozorňujeme, že uzavření darovací smlouvy je možné pouze do konce kalendářního roku. Po tomto termínu již na Vaši žádost nemůže být brán zřetel z důvodu vyúčtování na FÚ.


Další způsob ušetření Vašich finančních prostředků poskytuje následující možnost. Pokud se Vám podaří sehnat pro náš klub od jakékoliv právnické či fyzické osoby finanční dar v minimální výši ročních členských příspěvků, nemusíte za Vaše dítě platit pro příslušný rok žádné členské příspěvky.