Vedení SK Aktis Praha

Dne 23. 6. 2021 se konalo zasedání Valné hromady SK, která zvolila pětičlenný výkonný výbor SK.
Zvolený výkonný výbor zvolil jednomyslně z řad svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře SK:

Výkonný výbor:
předseda:   Mgr. Radek Bártl
místopředseda:   Tereza Hájková
hospodář:   Ing. Michael Drdlíček
členové:   Kateřina Jindřichová
Mgr. Jaroslav Máslo