Butovický zajíček

Butovický zajíček je soutěž věnovaná těm nejmenším sportovcům čili předškolním dětem, které docházejí ještě do mateřských školek na Praze 13. Historicky první Butovický zajíček se datuje k roku 2001. Cílem je seznámit tyto malé sportovce nejen s atletikou, ale se sportem jako takovým. Soutěž je složena ze čtyř atletických disciplín (Sprint - 30m, skok - dálka z místa, hod kriketovým míčkem, běh - 250m), které jsou upraveny k věku dětí. K těmto třem hlavním disciplínám jsou na programu vedlejší doprovodné dovednostní disciplíny, které doplňují mezery v časovém programu (např. skákání v pytli, slalom, opičí dráha, hod molitanovým oštěpem a pod.) a ovlivňující obratnostní schopnosti. Mateřské školky mají za povinnost sestavit 10-ti členné družstvo (5 chlapců, 5 dívek). Závod je soutěží družstev závisejících na individuálních výkonech. Sčítána jsou umístění tří nejlepších chlapců a dívek v dané disciplíně a v daném družstvu. Družstvo s nejmenším součtem umístění vítězí. Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet prvních, při jejich stejném počtu druhých, eventuelně dalších míst. Náš oddíl zajišťuje prakticky-technickou část. Místo konání je hřiště při FZŠ Mezi Školami, na kterém náš oddíl trénuje. Dále zajišťujeme rozhodčí, technickou četu a zpracování výsledků. Akce končí vyhlašováním a družstva i jednotlivci jsou odměněni věcnými cenami.

FotografieVýsledky 2019 Výsledky 2018
Výsledky 2017 Výsledky 2016 Výsledky 2015 Výsledky 2014 Výsledky 2013
Výsledky 2012 Výsledky 2011 Výsledky 2010 Výsledky 2009 Výsledky 2007
Výsledky 2005 Výsledky 2004 Výsledky 2003 Výsledky 2002 Výsledky 2001