Příspěvky

Členské příspěvky na školní rok 2024/2025:

Ročník narozeníCena za rokCena za pololetíCena zahrnuje
Ročníky narození 2009 a starší6 200,- Kč/rok3 300,- Kč/pololetí– trénink minimálně 4x týdně
– vstup do posilovny
– v zimě trénink v nafukovací hale či krytém tunelu a tělocvičně
– startovné na mistrovských závodech jednotlivců i družstev
Ročníky narození 2010–20135 600,- Kč/rok3 000,- Kč/pololetí– trénink 2–4x týdně (podle tréninkové skupiny)
– v zimě trénink v krytém tunelu a tělocvičně
– startovné na mistrovských závodech jednotlivců i družstev
Ročníky narození 2014 a mladší5 600,- Kč/rok3 000,- Kč/pololetí– trénink 2x týdně
– v zimě trénink v tělocvičně
– bavlněné tričko SK Aktis Praha

Sourozencům poskytujeme sourozeneckou slevu. Za nejstarší dítě se platí plná cena, prvnímu sourozenci se příspěvky snižují o 500 Kč na rok, druhému sourozenci se příspěvky snižují o 1 000 Kč na rok.

Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do konce září, na druhé pololetí nejpozději do konce února.

číslo účtu: 166959836/0300
Do poznámky uveďte jméno, přijmení a ročník narození atleta

Stejně jako v minulých letech, tak i letos dáváme možnost placení členských příspěvků formou daru.
V souladu se zákonem č.586/1992 sb je možné darovat finanční částku na tělovýchovu a sport, kterou lze odečíst od základu daně. V praxi to znamená, že uzavřeme darovací smlouvu na finanční částku rovnou členským příspěvkům. Tuto možnost jsme konzultovali i s daňovým poradcem. Příspěvky lze samozřejmě zaplatit rovnou na celý rok, čímž získáte větší odečet od základu daně.
Upozornění: pokud budete chtít uzavřít darovací smlouvu, prosíme Vás, abyste po zaplacení členských příspěvků neprodleně kontaktovali předsedu SK, Mgr. Radka Bártla (skaktis@seznam.cz).
Dále Vás upozorňujeme, že uzavření darovací smlouvy je možné pouze do konce kalendářního roku. Po tomto termínu již na Vaši žádost nemůže být brán zřetel z důvodu vyúčtování na FÚ.

Další způsob ušetření Vašich finančních prostředků poskytuje následující možnost. Pokud se Vám podaří sehnat pro náš klub od jakékoliv právnické či fyzické osoby finanční dar v minimální výši ročních členských příspěvků, nemusíte za Vaše dítě platit pro příslušný rok žádné členské příspěvky.

Členské příspěvky se vrací pouze v případě dlouhodobých zdravotních problémů.

Přejít nahoru