Butovický Zajíček 2024

V letošním roce se nám podařilo obnovit dlouholetou tradici a uspořádali jsme již 18. ročník závodu mateřských škol Butovický zajíček. Původně plánovaný termín 7. 5. nám bohužel zhatilo nepříznivé počasí, proto se závod uskutečnil v náhradním termínu 29. 5. To ovšem nijak neubralo na nadšení, s jakým děti závod absolvovaly. Škoda, že se náhradní termín podepsal na nižší účasti, ale bohužel nešlo s náhradním termínem vyjít vstříc všem. Nejdůležitější ovšem je, že děti, které dorazily, si závod užily.
Celkově zvítězila MŠ Rosnička, na druhém místě skončila MŠ Čtyřlístek a třetí pak MŠ Píšťalka.
Ovšem pro nás byli vítězi všichni, kdo závod absolvovali a užili si ho. Děkujeme všem a budeme se
těšit za rok na 19. ročníku.

Butovický Zajíček 2024
Přejít nahoru