Butovický zajíček

7.5.2024

Butovický zajíček je soutěž věnovaná těm nejmenším sportovcům čili předškolním dětem, které docházejí ještě do mateřských školek na Praze 13. Historicky první Butovický zajíček se datuje k roku 2001. Cílem je seznámit tyto malé sportovce nejen s atletikou, ale se sportem jako takovým. Soutěž je složena ze čtyř atletických disciplín (Sprint – 30m, skok – dálka z místa, hod kriketovým míčkem, běh – 250m), které jsou upraveny k věku dětí. K těmto třem hlavním disciplínám jsou na programu vedlejší doprovodné dovednostní disciplíny, které doplňují mezery v časovém programu (např. skákání v pytli, slalom, opičí dráha, hod molitanovým oštěpem a pod.) a ovlivňující obratnostní schopnosti. Mateřské školky mají za povinnost sestavit 10-ti členné družstvo (5 chlapců, 5 dívek). Závod je soutěží družstev závisejících na individuálních výkonech. Sčítána jsou umístění tří nejlepších chlapců a dívek v dané disciplíně a v daném družstvu. Družstvo s nejmenším součtem umístění vítězí. Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet prvních, při jejich stejném počtu druhých, eventuelně dalších míst. Náš oddíl zajišťuje prakticky-technickou část. Místo konání je hřiště při FZŠ Mezi Školami, na kterém náš oddíl trénuje. Dále zajišťujeme rozhodčí, technickou četu a zpracování výsledků. Akce končí vyhlašováním a družstva i jednotlivci jsou odměněni věcnými cenami.

Fotogalerie

Výsledky 2019

Přejít nahoru