Zdravotní prohlídka

Vážení rodiče, atleti. Stejně jako v minulých letech, i letos je potřeba projít zdravotní prohlídkou. Každý atlet musí mít lékařský posudek vydaný registrujícím lékařem atleta (poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost) nebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství se závěrem, že je atlet zdravotně způsobilý k výkonnostnímu sportu, k tréninku a účasti na sportovních soutěžích. Každý atlet musí absolvovat vstupní sportovní prohlídku se standardním klidovým EKG, která nesmí být starší než 3 měsíce. Pravidelnou sportovní prohlídku absolvuje atlet jednou za 12 měsíců bez nutnosti vyšetření standartního klidového EKG, pokud to nevyžaduje zdravotní stav atleta, rodinná anamnéza atleta nebo není doporučeno registrujícím lékařem atleta nebo tělovýchovným lékařem. Toto je nařízení Českého atletického svazu, kterým se musíme řídit. Formulář lékařské prohlídky je ke stažení ZDE. V uvedeném formuláři zakřížkují první okénko (výkonnostnímu sportu) ročníky narození 2012 a starší. Druhé okénko (organizovanému sportu) zakřížkují ročníky narození 2013 a mladší. Na základě tohoto formuláře by lékaři měli vědět, co je potřeba.

Prohlídku je nutné absolvovat co nejdříve, nejpozději do konce roku. Prosíme, objednávejte se co nejdříve, abyste to do konce roku stihli.

Přejít nahoru